Vaak gestelde vragen

Bekijk hier onder een overzicht van de meest gestelde vragen. Als je een vraag hebt die hier niet tussen staat, neem dan contact met ons op!

 

Nee. In onze coaching-sessies vragen wij altijd aan de speler wat de trainer van hem verwacht in die specifieke situatie. Meestal weet de speler dat precies. Vervolgens gaan we samen op zoek naar de optimale uitvoering van die handeling.

Het kan voorkomen dat een speler niet precies weet wat de trainer in een specifieke situatie van hem wil. In dat geval kan een speler met onze beelden aan de trainer vragen wat er van hem verwacht wordt, óf gaan we samen op zoek naar de optimale keuze en uitvoering in die situatie aan de hand van onze uitgebreide database aan voorbeeldvideo’s.

Net zoals een profvoetballer beter wordt door veel te trainen, worden wij steeds beter door veel te analyseren. Wij zijn begonnen met het simpelweg coderen van alle handelingen die een speler in het veld uitvoert. Toen we een flinke verzameling van video’s van alle handelingen hadden, gingen we kijken in welke situaties bepaalde acties vaak voorkwamen, en welke factoren invloed hebben op het eventuele succes van die actie. Hierbij keken we ook veel naar topspelers, om van hen te leren hoe je bepaalde situaties het beste kunt aanpakken.

Op deze manier hebben wij onze kennis van individuele tactiek stap voor stap opgebouwd, en dit proces gaat nog steeds door.

Soms wel, maar meestal doen we onze coaching-sessies online, via FaceTime of WhatsApp video-call. Het liefst zouden we bij iedereen elke week langs gaan, maar we begeleiden ook spelers in Italië, Kroatië, en zelfs zo ver als Zuid-Korea, dus dat is niet altijd haalbaar! 

Ook geloven wij dat het een voordeel heeft om de sessies online te doen. Doordat de speler zelf achter de knoppen zit en zijn beelden op zijn eigen laptop, tablet of telefoon bekijkt, neemt hij echt de regie over zijn eigen ontwikkeling.

Dat hangt van de speler af. Bij de meeste spelers die we begeleiden hebben we de afspraak dat we in principe elke wedstrijd analyseren en bespreken waarin ze 60 minuten of meer spelen. Maar met sommige spelers hebben we ook andere afspraken, bijvoorbeeld dat ze na twee wedstrijden bepalen welke van de twee ze willen analyseren. De speler bepaalt!

Ook dit is afhankelijk van de speler. Vaak gaan we in een eerste sessie op zoek naar de Game Actions die het meest relevant zijn voor de speler. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met zijn positie in het veld, de tactiek van het team, en de individuele kwaliteiten en voorkeuren van de speler. Sommige spelers willen het liefst eerst aan hun verdedigende acties werken, en anderen juist weer aan aanvallende Game Actions.

Verderop in het proces kiezen we in overleg met de speler aan welke Game Actions hij op dat moment wil werken.

Hoewel het per speler enigszins kan verschillen, bestaat het proces bijna altijd uit de volgende vier onderdelen:

  • Analyseren: Wij coderen en analyseren de acties van de speler in zijn laatste wedstrijd. Hierbij beoordelen wij de keuze en uitvoering van iedere actie.
  • Reflecteren: Samen met de speler plannen we een coaching-sessie in voor de volgende wedstrijd. In deze sessie bespreken we een aantal Game Actions, waarbij we door gerichte vragen te stellen de speler bewust maken van de invloed van zijn keuzes en uitvoering op het spel.
  • Prepareren: Naar aanleiding van de sessie maken wij een pre-match video, waarin we de belangrijkste aspecten uit de sessie nogmaals benadrukken. Hierdoor kan hij volledig gefocust naar het volgende, belangrijkste onderdeel:
  • Presteren: De wedstrijd. Hier kan de speler zijn nieuw opgedane kennis toepassen om steeds beter te presteren.

Dit proces herhaalt zich na iedere wedstrijd.  

In het begin van het proces behandelen we in de sessies vaak twee Game Actions, één verdedigend en één aanvallend. Wij geloven dat de speler hierdoor makkelijk kan focussen op deze twee aspecten van zijn spel en hier snel en duurzaam beter in kan worden.

Naarmate het proces vordert passen we het aantal Game Actions per sessie indien nodig aan op het niveau en de persoonlijke voorkeuren van de speler.

Bij onze Focus-sessies behandelen we slechts één Game Action. In deze sessies richten we ons puur op één aspect van het spel van de speler zodat hij hier direct met volle concentratie aan kan werken.

Dit is uiteraard afhankelijk van hoe snel een speler het bewustwordingsproces oppakt en toepast in zijn spel. Ook is het afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de Game Action zelf. Sommige Game Actions zijn vrij specifiek en relatief makkelijk te herkennen en te verbeteren, terwijl andere Game Actions moeilijker zijn om altijd goed uit te voeren. 

Gedurende het coachingsproces komen we er achter welke Game Actions voor de speler het meest waardevol zijn om te analyseren, en samen bepalen we wanneer we de focus verleggen naar eventuele andere Game Actions.

Wij vinden het vooral belangrijk dat de speler zelf merkt dat hij vooruitgaat, door dat in zijn eigen beelden terug te zien. We vragen regelmatig naar hoe de speler zijn acties nu beoordeelt, ten opzichte van hoe het was aan het begin van het traject. Daarmee kunnen we samen met de speler zijn tactische ontwikkeling in kaart brengen.

Daarnaast houden we ook statistieken en tactische rapporten bij van onze spelers, waarmee we ook ontwikkeling in kaart kunnen brengen.

Dat ligt aan jou! Wij doen er alles aan om jou zo snel mogelijk de handvatten te geven om jezelf te verbeteren. Hoe snel je dat oppakt en toepast, is aan jou.

In een coaching-sessie videobellen wij met de speler. De speler belt vaak met zijn telefoon, en heeft een tweede scherm (laptop, tablet of tweede telefoon) om de beelden op te bekijken. Wij delen de beelden via Dropbox. Het is handig om de Dropbox-app op je apparaat geïnstalleerd te hebben, en er voor te zorgen dat je de bestanden offline beschikbaar maakt, voor de beste beeldkwaliteit.

Vervolgens bespreken we een aantal Game Actions met de speler, vaak twee of drie. Meestal bespreken we rond de 8 á 10 clips per Game Action, waarin een bepaald thema binnen die Game Action centraal staat (bijvoorbeeld lichaamshouding, positie of scannen).

Door bij ieder clipje gerichte, open vragen te stellen maken we spelers bewust van de invloed van hun acties. Samen komen we tot nieuwe inzichten en concrete handvatten zodat de speler die Game Action nóg beter kan uitvoeren in de volgende wedstrijd.

Ja, wij begeleiden iedere speler die met ons wil samenwerken. Het helpt wel enorm als je beelden hebt van je eigen wedstrijden, omdat wij geloven dat je het snelste leert van het analyseren van je eigen acties. Mocht je geen eigen beelden hebben, kunnen we bijvoorbeeld ook de Game Actions analyseren van topspelers, of van specifieke spelers waar jij graag van wil leren.

Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van online cursussen, zodat iedere voetballer meer kan leren over individuele tactiek. In deze cursussen bespreken we bepaalde Game Actions, met voorbeelden van de beste spelers ter wereld.